Deelname aan validatie studie van ”Reuma”?

Wij willen je vragen of wij de door jouw ingevulde gegevens mogen gebruiken voor medisch-wetenschappelijk onderzoek. Ook willen wij je vragen of wij je later nog enkele keren vragen mogen stellen. Meedoen is vrijwillig en je kunt altijd stoppen. Als je mee wilt doen, geef dan hieronder toestemming. Hieronder vind je meer informatie over de opzet van het onderzoek.

Rachel Knevel, MD PhD at LUMC

Ik geef

toestemming om de zorgverlener die mij behandelt te laten weten dat ik meedoe aan dit onderzoek, en bij hen informatie op te vragen over mijn diagnose en behandeling.
toestemming om mijn persoonsgegevens langer te bewaren dan de aangegeven vijf jaar en te gebruiken ook voor ander toekomstig onderzoek op het gebied van spier- en gewrichtsklachten.
toestemming om mij ná het huidige onderzoek opnieuw te benaderen voor een vervolgonderzoek. n.b. binnen het huidige onderzoek krijgt u nog viermaal een vragenlijst.

Stel je vragen

Als je vragen hebt, kun je terecht bij de hoofdonderzoeker dr. R.Knevel, HebIkReuma@lumc.nl. Meer informatie over dit soort onderzoeken vind je op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/mensenonderzoek.

Algemene informatie

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft dit onderzoek opgezet in samenwerking met ReumaNederland. Hieronder noemen we het LUMC steeds de ‘opdrachtgever’. Onderzoekers, dit kunnen artsen en onderzoekers zijn, voeren het onderzoek uit. ReumaNederland betaalt dit onderzoek. In Nederland zullen naar verwachting enkele duizenden mensen meedoen. De wetenschapscommissie van de afdeling Reumatologie heeft dit onderzoek goedgekeurd. Dit betekent dat de opzet van het onderzoek is gecontroleerd en aan kwaliteitseisen voldoet.

Wat is het doel van het onderzoek?

In dit onderzoek willen we kijken of de vragenlijst Reuma? in staat is goed aan te geven: a) of iemand een reumatologische ziekte heeft en b) welke reumatologische ziekte.

Wat is de achtergrond van het onderzoek?

Veel mensen zoeken via internet naar de oorzaak voor hun klachten. Veel van deze informatie is niet wetenschappelijk bewezen. De vragenlijst voor Reuma? is ontwikkeld door artsen met heel veel kennis op het gebied van reuma in Europa. We willen nu graag testen hoe goed de vragenlijst is in het herkennen van allerlei vormen van reuma. Hierdoor krijgen mensen in de toekomst mogelijk sneller de meest passende hulp voor hun klachten en eerder zekerheid over het al dan niet hebben van een vorm van reuma.

Hoe verloopt het onderzoek?

Het invullen van de vragen kost telkens 10 minuten. Het onderzoek bestaat uit 3 stappen. In totaal loopt het onderzoek ongeveer 12 maanden.

Stap 1:

Je hebt de vragenlijst ingevuld Als je akkoord bent met deelname aan het onderzoek, wordt de door jouw ingevulde vragenlijst opgestuurd naar het LUMC.

Stap 2:

Je ontvangt extra vragen Vervolgens krijg je op verschillende momenten een aantal extra vragen per e-mail:

Direct: na het verwerken van de vragenlijst vragen wij je om in je eigen woorden je klachten kort in de e-mail te zetten en een beoordeling te geven voor de vragenlijst.

Na 3, 6 en 12 maanden krijg je vragen over wat er na het invullen van de vragenlijst met je klachten is gebeurd. Of je:

 • bij de huisarts bent geweest
 • bent doorverwezen naar een medisch specialist
 • bent doorverwezen naar een (paramedische) hulpverlener zoals een fysiotherapeut
 • een diagnose hebt gekregen.

Stap 3:

Wij vragen informatie op bij je zorgverleners, maar alleen als je dat goed vindt. Bij de vragen die je na 3, 6 en 12 maanden krijgt, vragen wij je om de gegevens van je zorgverleners. Wij benaderen hen dan met vragen over de diagnose en behandeling van je klachten. Je kunt ervoor kiezen ons hiervoor geen toestemming te geven.

Wat is er anders dan bij gewone zorg?

Dit onderzoek heeft geen invloed op je zorg en begeleiding. Als je wilt, kun je de samenvatting van de vragenlijst gebruiken als hulpmiddel in het gesprek met je arts.

Welke afspraken maken we met je?

We willen graag dat het onderzoek goed verloopt. Daarom maken we de volgende afspraken met je:

 • Je beantwoordt onze vragen per mail zo goed mogelijk.
 • Je vult de vragenlijst Reuma? in (maximaal 1 keer).
 • Je kunt op elk moment je toestemming intrekken en stoppen met het onderzoek.

Wat zijn de voordelen en de nadelen als je meedoet aan het onderzoek?

Met jouw deelname help je vooral mensen in de toekomst met dezelfde klachten als die jij hebt. Dit onderzoek heeft het voordeel, dat je de samenvatting van de vragenlijst kunt gebruiken als hulpmiddel in het gesprek met je arts. Door de vragenlijst kunnen belangrijke eigenschappen van je klacht aan bod komen die je arts anders misschien over het hoofd zou hebben gezien.

Je beslist zelf of je meedoet aan het onderzoek. Wil je niet meedoen? Dan kun je nog steeds de samenvatting van de vragenlijst gebruiken.

Wanneer stopt het onderzoek? De onderzoeker laat het je weten als er nieuwe informatie over het onderzoek komt die belangrijk voor je is. De onderzoeker vraag je daarna of je blijft meedoen.

In deze situaties stopt voor jou het onderzoek:

 • Als je alle onderdelen van het onderzoek volgens het schema hebt gedaan.
 • Een van de volgende organisaties besluit dat het onderzoek moet stoppen:
  • ReumaNederland,
  • de overheid

Wat gebeurt er als je stopt met het onderzoek?

De onderzoekers gebruiken de gegevens die zijn verzameld tot het moment dat je stopt. Het hele onderzoek is afgelopen als alle deelnemers klaar zijn.

Privacy informatie - Gebruik en bewaren van je gegevens

Als deelnemer aan het onderzoeksproject Reuma? zullen je gegevens worden opgeslagen in een veilige database, als je hiervoor toestemming geeft. Met je gegevens bedoelen we: je antwoorden op de vragen, je contactgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) en de gegevens van je huisarts (als wij met je huisarts contact mogen opnemen). De informatie wordt gecodeerd gepresenteerd aan de onderzoekers die deelnemen aan het project. De onderzoekers zijn op zoek naar vroege signalen van een reumatische ziekte of het risico om zo’n ziekte te ontwikkelen in de nabije toekomst. Via hat data management systeem kunnen de onderzoekers je vragen per e-mail sturen zonder dat ze direct zelf inzage hebben in je contactgegevens. Je contactgegevens worden niet gedeeld met onderzoekers of derden (anderen), tenzij je daar eerst toestemming voor hebt gegeven. Je gegevens worden bewaard voor de duur van het onderzoek, namelijk vijf jaar.

Je testantwoorden worden ook lokaal in jouw webbrowser opgeslagen. Je kunt de testresultaten op elk moment terugvinden door het tabblad op te slaan of het webadres te kopiëren, zonder dat de gegevens worden opgeslagen op een externe server.

LUMC neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website en database zijn uiteraard goed beveiligd.

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), gevestigd aan Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens binnen het onderzoeksproject Reuma?. Via HebIkReuma@lumc.nl kun je contact opnemen met de studie organisatie. Via M.Frank@lumc.nl kun je contact opnemen met de Functionaris voor gegevensbescherming van het LUMC. Je hebt het recht om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dat is in de Wet vastgelegd. Ook heb je het recht je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens in te trekken. Je kunt hiervoor een verzoek te sturen naar e-mailadres: HebIkReuma@lumc.nl. Tenslotte heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Krijg je een vergoeding als je meedoet aan het onderzoek?

Je krijgt geen vergoeding als je meedoet aan dit onderzoek.

Hoe geef je toestemming voor het onderzoek?

Je kunt eerst rustig nadenken over dit onderzoek. Daarna vertel je de onderzoeker of je de informatie begrijpt en of je wel of niet mee wilt doen. Wil je meedoen? Dan vul je het toestemmingsformulier in dat je bij deze informatiebrief vindt. Jij en de onderzoeker krijgen allebei een getekende versie van deze toestemmingsverklaring.

We informeren je zorgverleners (huisarts of medische specialist)

De onderzoeker stuurt je zorgverlener een brief of e-mail om te laten weten dat je meedoet aan het onderzoek. Wij zullen de zorgverlener benaderen met vragen over je diagnose. Als je dat niet wilt, kun je dat apart aangeven.

Heeft u vragen?

Vragen over het onderzoek kun je stellen aan dr R. Knevel.

Heb je een klacht over dit onderzoek? Bespreek dit dan met de onderzoeker of de arts die je behandelt. Wil je dit liever niet? Ga dan naar Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens voor LUMC

Onderzoeker: dr R. Knevel, HebIkReuma@lumc.nl (071) 526 91 11

Bij klachten kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van het LUMC via email: klachtenfunctionaris@lumc.nl U kunt ook telefonisch contact opnemen met het secretariaat van Directoraat Kwaliteit en Patiëntveiligheid ( 071-5264646; tijdens kantooruren). Zij zullen u doorverbinden naar de dienstdoende klachtenfunctionaris.

Contactgegevens patiëntenservicebureau
LUMC Patiëntenservicebureau
Postbus 9600
2300 RC Leidenv
Telefoon: +31 71-5262989

Functionaris voor de Gegevensbescherming van de instelling. Wanneer u vragen heeft over de bescherming van uw privacy kunt u contact opnemen de functionarissen gegevensbescherming van het LUMC (FG) via infoavg@lumc.nl

Voor meer informatie over uw rechten:
Contactgegevens LUMC
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Centraal telefoonnummer: (071) 526 91 11

Voor meer informatie over je rechten zie de website van het LUMC https://www.lumc.nl/12367/Deelnemers-wetenschappelijk-onderzoek/